Dom i Biblioteka Sichowska

Kontakt

Dom i Biblioteka Sichowska

im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów
Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany

e-mail: sichow@sichow.eu
telefon/fax: (+48 15) 864 16 28

NIP: 866-16-24-457
REGON: 292875500

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydz. Gosp. KRS pod nr 0000215069 Kapitał zakładowy

w wysokości 400000 PLN

Mapa dojazdu


Pokaż Dom i Biblioteka Sichowska na większej mapie